Categories for บทความแทงบอลออนไลน์

วิธีฝากเงิน copa89

March 4, 2018 1:58 pm Published by

วิธีฝากเงิน copa89 1. เมื่อท่านสมาชิกเข้าเว็บได้เรียบร้อยแล้ว เพื่อความสะดวกในการใช้งานควรเปลี่ยนภาษาที่สมาชิกถนัดที่มุมบนขวามือตามรูป 2. เมื่อท่านสมาชิกได้เปลี่ยนภาษาเรียบร้อยแล้ว ให้กดเลือก “$ฝาก/ถอน”  ตามรูป ระบบจะแสดงผล pop-up หน้าต่าง ฝาก-ถอน ขึ้นมา   3. ฝากหัวข้อ “การฝากเงิน” กรอฟข้อมูลในแบบฟอร์มที่มีให้ครบถ้วน... View Article

แทงบอล กับวิธีเล่นCOPA88 copa89

March 4, 2018 8:20 am Published by

วิธีแทงบอลเดี่ยว  1.เมื่อท่านสมาชิกเข้าเว็บได้เรียบร้อยแล้ว เพื่อความสะดวกในการใช้งานควรเปลี่ยนภาษาที่สมาชิกถนัดที่มุมบนขวามือตามรูป 2. เมื่อท่านสมาชิกได้เปลี่ยนภาษาเรียบร้อยแล้ว ให้กดเลือก “ฟุตบอล”  ตามรูป 3. เมื่อกดเลือก “ฟุตบอล” เรียบร้อยแล้วจะขึ้นเมนูดังรูป 3.1 สด หมายถึง บอลที่กำลังเตะกันสดๆตอนนี้ 3.2 วันนี้ หมายถึง... View Article